© 2001 - 2005 Privaat Netwerk slachtoffers geneeskundige fouten
www.geoffrey-mike.de
Geoffrey & Mike Initiatoren und Betreiber

Germany - aerzte-pfusch English - MEDICAL MALPRACTICE France - Erreur Médicale Turkey - DOKTOR HATASI
Hungarian - Orvosi hibák polish italiano - sbaglio medico
 

Fouten door artsen


Privaat netwerk slachtoffers van geneeskundige fouten.
Verkeerde medische behandeling, knoeiwerk.... en dan ?
Slachtoffers schrijven, helpen en zoeken andere contacten.
Wij bieden U een gratis pagina aan in ons netwerk.

Informatie:

Contact via de volgende e-mail adressen :

geoffrey@geoffrey-mike.de

mike@geoffrey-mike.dePrivaat netwerk van slachtoffers van de geneeskunde.


www. Geoffrey - Mike .de

Knoeiwerk van artsen.

Via ons kunt u zonder kosten een subsite laten maken.

10 Punten programma:


1. Niet op de lange bank schuiven en een bepaalde tactiek volgen om de slachtoffers murw te maken gedurende vele jaren.
Dit, voor een deel onmenselijk gedrag , moet ten aanzien van de gedupeerden vermeden worden.Het vaak misplaatste argument , dat de arts niets mag zeggen, omdat anders de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de arts niet uitbetaalt , is net zo min steekhoudend als fout.De wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen proberen de gedupeerden psychisch en financieel zo te intimideren en murw te maken , dat de gedupeerden het opgeven , of. dat zij een veel te lage schikking aanvaarden.

2. Wettelijke meldingsplicht / instelling van een centraal meldpunt.

De buitenwereld moet geinformeerd worden hoe en waar het knoeiwerk gebeurd.Dat betekent: bijhouden en toegankelijk maken van dienovereenkomstige statistieken;Bijvoorbeeld: hoeveel gevallen per 1000 operaties worden bij de gemiddelde instantie aangemeld?

3. Omkeer van de bewijslast.De arts moet zijn onschuld bewijzen en de patient hoeft dit niet te doen t.o.v. de arts.

Omdat de arts dichter bij het gebeuren staat en over alle informatie beschikt, dient hij ook in geval van mislukking van de behandeling te bewijzen, dat de schade niet in verbinding staat met de behandeling.De arts moet ook zonder navraag, zelf een fout in de behandeling openbaar maken.Het is de zaak van de arts door menselijke waardigheid en eerlijkheid de fouten toe te geven.De realiteit is echter,dat er gerelativeerd en verdoezeld wordt.

4. Snellere afwikkeling van de procedures omtrent foutieve behandelingen en/of van de arbitragecommissies.

5. Beduidend hogere en aangepaste schadeloosbedragen.

6 Verbeterde controle van de artsen door een onafhankelijke instantie voor de bescherming van patienten.

Bv.: Hoe vaak neemt de arts aan bijscholingscursussen deel en actualiseert hij zo zijn medische kennis?

7. Versterkt optreden van de ziekenfondsen bij behandelingsfouten en meer inspraak van de ziekenfondsverzekerden.

Meer steun en financiele middelen voor de door de gedupeerden gestichte en geleide zelfhulpgroepen.Deelneming met stemrecht van zelfhulpgroepen aan gezondheidsconfereties op lokaal en landelijk niveau.

8. Informatiebrochures leggen bij artsen , ziekenhuizen en ziekefondsen.

Tot wie en op welke manier wend ik mij in geval van een behandelingsfout , die voorkomen had kunnen worden?Wie helpt?Bv.:Telefoonnummers en adressen van zelfhulpgroepen bekend maken.

9. Onmiddellijke psychologische begeleiding en hulp aan gedupeerden en hun familieleden, zonder deze als psychisch ziek te bestempelen!

10. Afschrikking door een meer consequente aanpak door medische tuchtcolleges en strafvervolging. Eventueel een verbod op het uitoefenen van het medisch beroep


"Hoe staat u tegenover het noodlot?"

luidde de vraag van een arts.

"Noodlot? ".Ik begrijp uw vraag niet."

...Poging een akademische verklaring te formuleren:.

"Ik word geboren , niemand heeft mij gevraagd of ik dat wil.

Ik moet sterven en mij wordt niet gevraagd of mij dat uitkomt .

Alles van het begin tot het eind is noodlot!

Dat deze regels geschreven worden en dat u dit leest is noodlot.

Maar...

Wanneer een dakwerker mijn dak opnieuw dekt en het dak lekt later, kan hij niet zeggen:

"Dat is gewoon het noodlot!!!!"


Verklaring:.
.
Hyperlinks op onze Webpaginas zijn alleen toegelaten met onze schriftelijke toestemming!.
.
Wij willen niet op op andere webpaginas verwijzen, die derden beledigen, personen beledigend, pornografische, geweld en/of ontoelaatbare teksten en foto´s als inhoud hebben..
De opgesomde verenigingen, personen, instanties en links zijn ons bekend en we hebben met hun regelmatig contact.Wij kunnen niet borg staan voor anderen en de inhoud van hun webpaginas en de hyperlinks.Daarom dienen wij op volgend oordeel te verwijzen:Met haar oordeel van 12 mei 1998 heeft het „Landgericht Hamburg“ besloten dat men door het aanbrengen van een link voor de inhoud ervan mede verantwoordelijk is. Dit kann verhinderd worden door uitdrukkelijk afstand te nehmen van de inhoud van deze links en webpaginas.312 O 85/98, CR 1998, 565: diegene die een link op een webpagina plaatst met beledigende inhoud, gaat akkooord met deze inhoud indien hij niet uitdrukkelijk afstand van deze inhoud tot uiting brengt.Het aanbrengen van een vermelding dat de eigenaar van zulke websites zelf verantwoordelijk is voor de inhoud, is onvoldoende.Wij verklaren hiermee dat wij geen invloed hebben op de inhoud en opmaking van de gelinkte paginas.Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij afstand nehmen van de inhoud van alle links en de inhoud van de webpaginas, alsmede de onderpaginas. Deze verklaring geldt ook voor bijdragen in forums, gastboeken en/of bijdragen door derden bij middel van links (Banners, enz.).
.
.
Wij zijn zelf betroffenen en willen ons niet aan het noodlot van anderen verrijken..
.
D.w.z. onze hulp en informaties is kostenloos.

© 2001 - 2005 Geoffrey & Mike


[ 10 Punten programma | Open brief | Gasten boek 1 | Gasten boek 2 | CONTACT ]